בקשה לשינוי כתובת

חובה *

התנאים של Digi-Key והפרטיות שלך

הנך מוזמן לעיין במסמך הצהרת פרטיות (המלא) של Digi-Key או בנושאים כלולים.
פרטי לקוח - מענים למכתבים | כתובות דוא"ל | שיתוף מידע
אתר אינטרנט - ביקורים באתר | אבטחת אתר | "קובצי cookie"
כל העסקות עם חברת Digi-Key Corporation, כולל חברות הבת ו/או חברות מסונפות, כפופות לתנאי השימוש וותניות ההזמנות של Digi-Key, הנמצאים ב- תנאי שימוש.

סמן את כל התיבות הקשורות לשינוי זה

כתובת ישנה

מחוז
   
שם פרטי
שם משפחה
חברה
שורת כתובת 1
שורת כתובת 2
עיר
מחוז
   
מיקוד
-

כתובת חדשה

מחוז
   
שם פרטי
שם משפחה
חברה
שורת כתובת 1
שורת כתובת 2
עיר
מחוז
   
מיקוד
-

השתמש בתיבת הטקסט הבאה להזנת פרטים נוספים או בקשות נוספות מכל סוג שהוא.

מידע/בקשות

אפשרויות גריעת שירותים

בחר אילו שירותים אינך רוצה לקבל עוד.
חומרים שיווקיים
מען למכתבים
כתובת דוא"ל