תעריפי משלוח בינלאומי

בחרו את ארץ היעד למשלוח:

הזמנות שנשלחו לארצות מסוימות עשויות לזכות את בעליהן במשלוח חינם*!
פרטים על עלויות השילוח הבינלאומי
* הזכאות למשלוח חינם עשויה להיות תלויה בארץ היעד, בסכום ההזמנה ו/או בגודל החבילה ומשקלה.