בקשה לפרטים נוספים

שים לב כי פרטים אלו הם חסויים ומיועדים אך ורק לשימוש פנימי, בכדי להבטיח עמידה בתנאי מדיניות היצוא של חברות Digi-Key. מתן פרטים שלמים ומדויקים עשוי לעזור למניעת עיכובים בשילוח.

  • מהו תחום העיסוק של החברה שלך?
  • מיהו המקבל הסופי של המשלוח?
  • מי היא המדינה או מי הן המדינות בהן ממוקם המקבל הסופי של המשלוח?
  • אלו יישומים מתארים בצורה הטובה ביותר כיצד ישמשו המוצרים?
  • אנא ציין פרטים נוספים המתייחסים ליישום או למקבל הסופי של המשלוח.

תודה על תשומת לבך בעניין זה. נשמח לעבוד אתך בעתיד.