גבישים, מתנדים, מהודים

13 תוצאות
יצרנים מוצגים
Image of SiTime Logo
Image of Epson logo
Image of Microchip color logo
Image of CTS Electronic Components logo
Image of Abracon color logo
Image of Skyworks Logo

גבישים, מתנדים, מהודים


מוצרי גבישים, מתנדים ומהודים הם התקנים המשמשים כמקורות או ייחוסים עבור יצירת תדרים ומדידת זמן. מבוססים ברוב המקרים על הרעידות הפיזיות של מבנה מכני כלשהו שלו תנודות בתדר ידוע, הם מסווגים על פי יישומם הספציפי והמידה שבה משולבות פונקציות תומכות נוספות, המאפשרות נוחות שימוש או דרגות דיוק ו/או דיוק-חוזר גבוהות יותר ברות-השגה.

תמונה של סימבול סכמטי של גביש