מוצרי אודיו58 תוצאות

מוצרי אודיו


קטגוריית מוצרי האודיו כוללת סוגים שונים של מתמרים אלקטרו-אקוסטיים - התקנים אשר הופכים את אנרגיית הקול לאות חשמלי ולהיפך. הם מסווגים לפי הפונקציה הבסיסית שלהם, כגון הפיכת קול לאות חשמלי (מיקרופונים), הפיכת אות חשמלי לקול (רמקולים), או הפיכת מקור כוח חשמלי לסוג כלשהו של רעש (זמזמים, סירנות). כלולים גם אביזרים נלווים למוצרים כאלה, כגון אטמים וחומרי הרכבה.

תמונה של סימבול סכמטי של רמקולתמונה של סימבול סכמטי של מיקרופון