מכללי כבלים46,022 תוצאות

אודות מכללי כבלים


מכללי כבלים הם חומר כבל חשמלי או כבל סיבים אופטיים באורכים שונים, עם סיומת של סוג כלשהו של מחבר או מגע בקצה אחד או בשתי הקצוות. אלו כוללים מוצרים מוגמרים כגון כבלי USB‏, DVI ו- HDMI סטנדרטיים, כבלים מאריכים עבור הספקת-כוח AC מרשת החשמל, כבלי רשת וכבלי כוח תחליפיים עבור מכשירי חשמל ואלקטרוניקה לצרכנים. כלולים גם מכללים חלקיים המתוכננים עבור שילוב בתוך מוצרים אחרים, כגון מוליכים לחוצים-מראש עבור מגוון של סגנונות מחברים נפוצים.