כבלים, חוטים

2,553 תוצאות

אודות חוטי כבלים


מוצרי הכבלים והחוטים כוללים סיבים אופטיים, כבלי חשמל ואלקטרוניקה חשופים, ללא סיומות בשני הקצוות עם כל סוג של מחבר או מגע. המוצרים הכלולים עשויים להכיל ממספר קטן של מוליכים ועד לכמה מאות, והם כוללים כבלי מיקרופון ומכשיר, חוטי התחברות, חוטי מוליך בדיקה, כבלים קואקסיאליים, כבלים גמישים שטוחים ואחרים.