הגנת מעגלים214 תוצאות

הגנת מעגלים


התקני הגנת מעגלים כוללים מוצרים המשמשים להגנה על מעגלים חשמליים מפני נזקים הנגרמים כתוצאה מסכנות כגון פריקה אלקטרוסטטית (כגון דיודות שיכוך מתחים טרנזיינטיים (TVS) ושפופרות פריקה בגז (GDT)) כמו גם מוצרים המתוכננים להקטין את הסיכון לשריפה כתוצאה מעומס-יתר או תקלה במעגל, כגון נתיכים ומפסקי זרם. אביזרים קשורים המתוכננים לשימוש עם מוצרים כאלה כלולים גם כן, כגון מחזקי נתיכים, שולפי נתיכים ובסיסי הרכבה עבור מפסקי זרם.

תמונה של סימבול סכמטי של מפסק זרם תמונה של סימבול סכמטי של נתיך תמונה של סימבול סכמטי של דיודת TVS‏ תמונה של סימבול סכמטי של ואריסטור