גבישים, מתנדים, מהודים1,293 תוצאות

גבישים, מתנדים, מהודים קטגוריות

גבישים, מתנדים, מהודים


מוצרי גבישים, מתנדים ומהודים הם התקנים המשמשים כמקורות או ייחוסים עבור יצירת תדרים ומדידת זמן. מבוססים ברוב המקרים על הרעידות הפיזיות של מבנה מכני כלשהו שלו תנודות בתדר ידוע, הם מסווגים על פי יישומם הספציפי והמידה שבה משולבות פונקציות תומכות נוספות, המאפשרות נוחות שימוש או דרגות דיוק ו/או דיוק-חוזר גבוהות יותר ברות-השגה.

תמונה של סימבול סכמטי של גביש