לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים166 תוצאות

אודות לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים


מוצרי לוחות, ערכות ומתכנתים לפיתוח כוללים כלים ומכללים המשמשים למטרות פיתוח והערכה של מוצרים. לוחות הערכה מיוצרים על ידי יצרנים כדי לאפשר למשתמשים פוטנציאליים דרך נוחה לאפיין את התנהגות ההתקן בהקשר של מימוש הידוע כטוב, בעוד שלוחות וערכות פיתוח כוללים בדרך כלל מאפיינים או אביזרים נוספים שנועדו לסייע למשתמש בפיתוח מוצר משלו על בסיס התקנים מסוימים. מתכנתים ומוצרים קשורים משמשים להגדרת התצורה של מוצרים שלהם התנהגות הניתנת להתאמה על-ידי המשתמש, כגון מתנד ניתן-לתכנות או מיקרו בקר.