מוצרי מוליכים-למחצה בדידים13,744 תוצאות

מוצרי מוליכים-למחצה בדידים


מוצרי מוליכים-למחצה בדידים כוללים טרנזיסטורים בודדים, דיודות ותיריסטורים, כמו גם מערכים קטנים של כאלה המורכבים משניים, שלושה, ארבעה או מספר קטן אחר של התקנים דומים בתוך מארז יחיד. הנפוץ והידוע ביותר הואMOSFET (טרנזיסטור אפקט-שדה של מתכת-תחמוצת-מוליכים-למחצה). הם משמשים לרוב עבור בניית מעגלים עם מתח או זרם ניכרים, או עבור מימוש פונקציות מעגל בסיסיות ביותר.

תמונות של סימבולים סכמטיים של דיודות תמונה של סימבול סכמטי של טרנזיסטור NPN‏ תמונה של סימבול סכמטי של JFET‏ תעלת P‏ תמונה של סימבול סכמטי של דיודת זנר (Zener‏)