משרנים, סלילים, משנקים4,520 תוצאות

אודות משרנים, סלילים, משנקים


משרנים, סלילים ומשנקים הם שמות שונים המשמשים עבור מוצרים המאחסנים אנרגיה בצורה של שדה מגנטי. הרוב הגדול של המוצרים הנמצאים בקטגוריה זו הם התקנים פשוטים עם ערך קבוע, אך כלולים גם סוגים מתכווננים, מוצרים עבור העברת הספק אלחוטית ומערכי משרנים בצימוד-מגנטי. שימו לב שהתקני משרנים בצימוד-מגנטי הנמצאים במשפחת מוצרים זו מאופיינים בכך שיש להם מספר ליפופים זהים החולקים ליבה מגנטית משותפת, בעוד שמוצרים דומים עם ליפופים לא-זהים מתוארים בדרך כלל יותר כשנאים והם מסווגים ככאלה.

תמונה של סימבול סכמטי של משרן ליבת אוויר תמונה של סימבול סכמטי של משרן ליבת ברזל תמונה של סימבול סכמטי של משרן ליבת אוויר משתנה