מבדדים185 תוצאות

אודות מבודדים


מוצרי מבודדים משמשים כאשר יש צורך להעביר מידע, אותות בקרה, או אותות דוחף שער בין חלקים של מערכת שאסור שיהיה להם חיבור חשמלי ישיר זה עם זה, בין אם מסיבות תפקודיות או בטיחותיות. בתוך קטגוריה זו, ההתקנים מסווגים בהתאם לאופי דרגות היציאה שלהם; חלק מיציאות ההתקן מתנהגות כמו טרנזיסטורים, אחרות כמו שערי לוגיקה, תאים פוטו-וולטאיים (סולאריים), תיריסטורים או פוטו-נגדים.

תמונה של סימבול סכמטי של מבודד אופטי תמונה של סימבול סכמטי של מבודד Photo Darlington‏