ממסרים308 תוצאות

אודות ממסרים


ממסרים וממתגי-זרם (Contactor‏) הם התקנים המשמשים למיתוג או לניתוק של זרם חשמלי במעגל אחד או יותר, באמצעות אות בקרה מבודד גלוונית מהמעגלים המבוקרים, כאשר תת-קבוצות שונות נתחמות בהתאם למבנה ההתקן או היישום המיועד. לעומת התקנים מסורתיים שעדיין נפוצים בשימוש ומבוססים על אלקטרומגנט כדי לפתוח או לסגור מערך של מגעי מיתוג מכניים, קיימים התקנים חדשים יותר, גם הם נפוצים, המשתמשים בטכנולוגיות מצב-מוצק, כאשר לשני הסוגים יש תכונות המתאימות עבור תנאי יישום שונים.