RF ואלחוט245 תוצאות

אודות RF/IF ו-RFID


מוצרי תדר רדיו ותדר ביניים (RF/IF) משמשים עבור שידור אלחוטי של מידע באמצעות קרינה אלקטרומגנטית. זיהוי בתדר רדיו (RFID) הוא תת-קבוצה ספציפית של יישומי RF כלליים, המאופיינים בשימוש בהתקנים קטנים וזולים הידועים בשם "תגים" המסוגלים להכיל כמות מוגבלת של מידע, שניתן לאחזר באופן אלחוטי (ובמקרים מסוימים לשנות) באמצעות שימוש בהתקן מיוחד המכונה "קורא" ואשר משמש בדרך כלל למעקב אחר חפצים או חומרים, מלאי מטרות דומות. מוצרים בקטגוריה זו עשויים להיות החל מיחידות מוגמרות עבור שימוש סופי ועד למוצרים וחומרים ברמת הרכיב שמהם מורכבים מוצרים מוגמרים כאלה.

תמונה של סימבול סכמטי של מפצל RF‏ תמונה של סימבול סכמטי של מנחת תמונה של סימבול סכמטי של מצמד כיווני תמונה של סימבול סכמטי של אנטנה