חיישנים, מתמרים1,049 תוצאות

אודות חיישנים ומתמרים


מוצרי חיישנים ומתמרים מקלים על מדידה או גילוי של תהליכים ותופעות פיזיקליות, לעתים קרובות אם כי לא תמיד על ידי הפיכתם לאות חשמלי בפורמט כלשהו. בין היתר קיימים מוצרים עבור מדידת צבע, מפלס נוזל או זרימה, ריכוז גז, זיהוי תמונה, שדה מגנטי, תאוצה ליניארית או סיבובית, רעידות, עוצמת אור, נוכחות אובייקט, מרחק, טמפרטורה, מאמץ מכני ואחרים.

תמונה של סימבול סכמטי של תרמופיל תמונה של סימבול סכמטי של צמד-תרמי תמונה של סימבול סכמטי של אנקודר סיבובי