חיישנים, מתמרים591 תוצאות

אודות חיישנים ומתמרים


מוצרי חיישנים ומתמרים מקלים על מדידה או גילוי של תהליכים ותופעות פיזיקליות, לעתים קרובות אם כי לא תמיד על ידי הפיכתם לאות חשמלי בפורמט כלשהו. בין היתר קיימים מוצרים עבור מדידת צבע, מפלס נוזל או זרימה, ריכוז גז, זיהוי תמונה, שדה מגנטי, תאוצה ליניארית או סיבובית, רעידות, עוצמת אור, נוכחות אובייקט, מרחק, טמפרטורה, מאמץ מכני ואחרים.

תמונה של סימבול סכמטי של תרמופיל תמונה של סימבול סכמטי של צמד-תרמי תמונה של סימבול סכמטי של אנקודר סיבובי