מתגים

78 תוצאות

אודות מתגים


מתגים הם התקנים המשמשים לניתוק זרימת הזרם החשמלי במעגל אחד או יותר, תחת בקרה פיזית ישירה של מנגנון חיצוני כלשהו כגון אצבע או אגודל של המשתמש, מגנט או רכיב מכונה שבתנועה. ארגון תת-קבוצות בתוך הקטגוריה מתבצע בהתאם לסגנון או הצורה הפיזית של מפעילי (Actuators‏) המתגים, או יישום או מטרה מסוימים שעבורם הם מתוכננים.