בדיקות ומדידות

6 תוצאות

בדיקות ומדידות


מוצרי בדיקות ומדידות כוללים מכשירים, בחונים והתקנים קשורים המשמשים לביצוע מדידות של חשמל ושל כמויות סביבה עבור מטרות פיתוח, דיאגנוסטיקה, בקרת איכות או ניטור. הדוגמאות כוללות אוסצילוסקופים ,רבי-מודדים , ספקי כוח לשולחן בדיקה, בחוני צמד תרמי, מוליכי בדיקה תנין ובננה, ומחוללי פונקציות, יחד עם ברומטרים, רשמי נתונים, מדי רמת קול, מצלמות תרמיות ואחרים.