ILS | USD
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Digi‑Key IoT – ההשראה לעתיד

דף הבית של IoT‏ > פתרונות חקלאות וסביבה

פתרונות משולבים עבור חקלאות וסביבה

חקלאות וסביבה

אוכלוסיית העולם ממשיכה לגדול. כדי להיות מסוגלים לספק מזון עבור אוכלוסייה הולכת וגדלה זו, התפוקה חייבת לגדול באופן יחסי. זה המקום שבו השילוב של חיישנים עם האינטרנט של דברים (IoT) יכול לעזור. חיישנים חכמים המשובצים בקרקע יכולים לאותת למערכות ההשקיה לספק את כמות המים המתאימה כשצריך. חיישנים אחרים במבני אחסון חקלאי יכולים לספק התרעות כאשר תנאים כגון טמפרטורה או לחות חורגים מהטווחים הרצויים. ניתן לעקוב מרחוק אחר תנועתם של בעלי חיים. ניתן לפקח על בריאות הגידולים בעזרת תמונות מרחפנים אותן ניתן לנתח בענן. אלו הן רק כמה דוגמאות שבהן החקלאות והטכנולוגיה מתחילות להשתלב. כשכל הנתונים הללו הופכים זמינים, החקלאים יכולים כעת להשתמש ביישומים ניידים כדי לנהל מרחוק ולעקוב אחר היבול, ההוצאות ופרטים חשובים אחרים בחקלאות.

פתרונות מוכנים לשוק

חיישנים

משאבים