ILS | USD
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Digi‑Key IoT – ההשראה לעתיד

דף הבית של IoT‏ > פתרונות ברמת הארגון (Enterprise)

פתרונות משולבים ברמת הארגון (Enterprise)

Enterprise

המעקב אחר הסטטוס והמצב של נכסי הארגון משתפר מאוד על ידי חיבור ה"דברים" של הארגון לאינטרנט-של-דברים (IoT). ה- IoT מאפשר ניטור מרחוק לא רק של הסטטוס של הרכוש פיזי, אלא גם אבטחה של איומים פוטנציאליים על נכסים פיזיים ודיגיטליים גם יחד. לדוגמה, חיישנים המחוברים לאינטרנט יכולים לנטר את הטמפרטורה, לזהות לחות בחדרי שרתי ה- IT ולספק התרעות, הן מקומית והן באמצעות אימייל ו/או התרעות טקסט, אם ארעה חריגה של פרמטרים ספציפיים. חיישנים יכולים גם לזהות אם דלתות ספציפיות פתוחות, האורות דולקים והמנעולים אינם נעולים ולהעביר מידע זה למערכת מרכזית. במידת הצורך, מפעילים (Actuators) המחוברים לאינטרנט יכולים לנעול מרחוק דלתות שחייבות להיות נעולות במהלך שעות עבודה מסוימות עבור אבטחה פיזית, תאורת בקרה ומערכות מערכות חימום, אוורור ומיזוג אוויר (HVAC) המבוססות על התפוסה עבור יעילות אנרגטית.

פתרונות מוכנים לשוק

משאבים