ILS | USD
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Digi‑Key IoT – ההשראה לעתיד

דף הבית של IoT > שערים (Gateways)

שערים (Gateways)

שערי IoT משמשים כנקודת החיבור בין הענן לבין חיישנים והתקנים חכמים. השער מספק מקום לקדם-עיבוד-נתונים במקומם בקצה לפני שליחתם אל הענן. כאשר הנתונים נצברים, מסוכמים ומנותחים טקטית בקצה, זה ממזער את נפח הנתונים שיש להעביר אל הענן, דבר היכול להשפיע באופן משמעותי על זמני התגובה ועל עלויות השידור ברשת. אנחנו גם עושים הבחנה בין שערים לבין נתבים. שערים (Gateways) מווסתים את התנועה בין שתי רשתות שונות, בעוד שנתבים (Routers) מווסתים את התנועה בין רשתות זהות.

ספקי שערים עיקריים

B+B SmartWorx
Digi International
Freewave Technologies
Laird Connectivity
Lantronix
Monnit
Multi-Tech Systems
Rigado‏
Sierra Wireless‏

מוצרים מוצגים

נתבי LTE דקים כפולים ‎6310-DX
פלטפורמה רבת-ממשקים Sentrius™ RG1xx עבור פרישת LPWAN IoT

רשימות מוצרים

רשתות Backhaul

LAN (קצה-קדמי)

יצרן

טוען

משאבים