ILS | USD
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Digi‑Key IoT – ההשראה לעתיד

טכנולוגיות Sigfox

Sigfox

באמצעות רשת LPWA הכלל-עולמית שלנו ומערכת סביבה עשירה של שותפים מומחים, חברת Sigfox מספקת שירותי תקשורת דו-כיוונית מאובטחת מן-הקופסה כדי לשחרר את הפוטנציאל האמיתי של האינטרנט-של-דברים. אנו מספקים דרך סטנדרטית של איסוף נתונים מחיישנים והתקנים באמצעות מערך אחד מבוסס-סטנדרטים של ממשקי API. והטכנולוגיה המשבשת שלנו משלימה את ה- M2M הסלולרי המסורתי על ידי אפשור פתרונות כלל-עולמיים מצויים עם חיי סוללות אולטרה-ארוכים בעלות הנמוכה ביותר.

הפיחו חיים בדברים

Who is Sigfox?
Sigfox Worldwide Stats
Network at your service: Sigfox is more than Communication
Sigfox: Global & Reliable, Simple, Overall TCO at lowest, and Low Energy.

המוצרים החדשים ביותר הצגת הכול »

רשימת מוצרי מערכת הסביבה מבית Sigfox

משאבים הצגת הכול »

סקירת הטכנולוגיה