ILS | USD
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Digi‑Key IoT – ההשראה לעתיד

טכנולוגיית Z-Wave

לוגו Z-Wave

Z-Wave הוא סטנדרט תפעוליות-בינית המיוצג על ידי מגוון רחב של תעשיות, חברי וערוצי ברית .Z-Wave. המוצרים והיישומים נמצאים כמעט בכל תחום של בקרה וניטור עבור יישומי תעשייה קלה ולצרכנים. סטנדרט Z-Wave הפתוח מביא ספריית תוכנה חינמית המתממשקת עם בקרי PC ומאפשרת לכל אחד לפתח יישומים המבוססים על Z-Wave לטובת תפעוליות-בינית (Interoperability) במערכת-הסביבה של Z-Wave.

צעדים ראשונים

רשימות מוצרים

משאבים