Back to top

מחברי TE Connectivity DEUTSCH

- שני מובילים בחיבוריות, עתה מחוברים. DEUTSCH היא כעת TE Connectivity. ביחד אנו מציעים ללקוחות מגוון פתרונות ומוצרי חיבוריות ללא תחרות, למעשה עבור כל היישומים, כולל אלה המיועדים לתנאי סביבה הקשים ביותר.

אתר האינטרנט של היצרן