ILS | USD

עבור אל:

RF/IF ו-RFID

Zspecial

אלקטרו-אופטיקה

בדיקה ומדידה

בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), מוצרי חדר נקי

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

הגנת קווים, חלוקה, גיבויים

הלחמה, הסרת הלחמה, מוצרי עיבוד-מחדש (Rework)

חיישנים, מתמרים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

כבלים, חוטים

כבלים, חוטים - ניהול

כלים

כרטיסי זיכרון, מודולים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

מבדדים

מגנטיות - רכיבי משרן, שנאי

מוצרי אב-טיפוס, ייצור

מוצרי אודיו

מוצרי מוליכים למחצה בדידים

מוצרי סוללות

מחברים, רכיבי חברור

מחשבים משובצים

מכללי כבלים

ממסרים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

משרנים, סלילים, משנקים

מתגים

נגדים

ספקי כוח - הרכבה בלוח

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

סרטים, דבקים, חומרים

ערכות

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

פקדים ואוטומציה תעשייתית

פתרונות רישות

ציוד בדיקה אופטי

ציוד מחשבים

קבלים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

שנאים

תוויות, סימנים, מחסומים, זיהוי

תיבות, מארזים, כוננים

תוצאות: 7,549,130
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה

רכיבים אלקטרוניים

RF/IF ו-RFID

 - 20700 מוצרים חדשים

Zspecial

אלקטרו-אופטיקה

 - 4091 מוצרים חדשים

בדיקה ומדידה

 - 242 מוצרים חדשים

בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), מוצרי חדר נקי

 - 33 מוצרים חדשים

גבישים, מתנדים, מהודים

 - 16638 מוצרים חדשים

הגנת מעגלים

 - 22245 מוצרים חדשים

הגנת קווים, חלוקה, גיבויים

 - 27 מוצרים חדשים

הלחמה, הסרת הלחמה, מוצרי עיבוד-מחדש (Rework)

 - 185 מוצרים חדשים

חיישנים, מתמרים

 - 1408 מוצרים חדשים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

 - 80 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים

 - 1492 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים - ניהול

 - 2200 מוצרים חדשים

כלים

 - 6225 מוצרים חדשים

כרטיסי זיכרון, מודולים

 - 598 מוצרים חדשים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

 - 1202 מוצרים חדשים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

 - 569 מוצרים חדשים

מבדדים

 - 264 מוצרים חדשים

מגנטיות - רכיבי משרן, שנאי

 - 6 מוצרים חדשים

מוצרי אב-טיפוס, ייצור

 - 34 מוצרים חדשים

מוצרי אודיו

 - 477 מוצרים חדשים

מוצרי מוליכים למחצה בדידים

 - 3534 מוצרים חדשים

מוצרי סוללות

 - 36 מוצרים חדשים

מחברים, רכיבי חברור

 - 8845 מוצרים חדשים

מחשבים משובצים

 - 27 מוצרים חדשים

מכללי כבלים

 - 1413 מוצרים חדשים

ממסרים

 - 201 מוצרים חדשים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

 - 237 מוצרים חדשים

מסננים

 - 667 מוצרים חדשים

מעגלים משולבים (IC)

 - 15015 מוצרים חדשים

משרנים, סלילים, משנקים

 - 2461 מוצרים חדשים

מתגים

 - 913 מוצרים חדשים

נגדים

 - 73238 מוצרים חדשים

ספקי כוח - הרכבה בלוח

 - 67 מוצרים חדשים

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

 - 219 מוצרים חדשים

סרטים, דבקים, חומרים

 - 54 מוצרים חדשים

ערכות

 - 18 מוצרים חדשים

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

 - 28 מוצרים חדשים

פקדים ואוטומציה תעשייתית

 - 193 מוצרים חדשים

פתרונות רישות

 - 154 מוצרים חדשים

ציוד בדיקה אופטי

 - 7 מוצרים חדשים

ציוד מחשבים

 - 75 מוצרים חדשים

קבלים

 - 3250 מוצרים חדשים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

 - 3742 מוצרים חדשים

שנאים

 - 45 מוצרים חדשים

תוויות, סימנים, מחסומים, זיהוי

 - 13 מוצרים חדשים

תיבות, מארזים, כוננים

 - 305 מוצרים חדשים

09:51:12 9/16/2019