ILS | USD
תוצאות: 518
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה

רכיבים אלקטרוניים

אופטו-אלקטרוניקה

בדיקות ומדידות

גבישים, מתנדים, מהודים

חיישנים, מתמרים

כבלים, חוטים

כלים

מוצרי אב-טיפוס, ייצור

מוצרי בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), חדרים נקיים

מחברים, חברורים

נגדים

סרטים, דבקים, חומרים

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

קבלים

תיבות, מארזים, ארונות

06:29:23 7/14/2020