ILS | USD

עבור אל:

RF/IF ו-RFID

Zspecial

אלקטרו-אופטיקה

בדיקה ומדידה

בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), מוצרי חדר נקי

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

הגנת קווים, חלוקה, גיבויים

הלחמה, הסרת הלחמה, מוצרי עיבוד-מחדש (Rework)

חיישנים, מתמרים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

כבלים, חוטים

כבלים, חוטים - ניהול

כלים

כרטיסי זיכרון, מודולים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

מבדדים

מגנטיות - רכיבי משרן, שנאי

מוצרי אב-טיפוס, ייצור

מוצרי אודיו

מוצרי מוליכים למחצה בדידים

מוצרי סוללות

מחברים, רכיבי חברור

מחשבים משובצים

מכללי כבלים

ממסרים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

משרנים, סלילים, משנקים

מתגים

נגדים

ספקי כוח - הרכבה בלוח

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

סרטים, דבקים, חומרים

ערכות

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

פקדים ואוטומציה תעשייתית

פתרונות רישות

ציוד בדיקה אופטי

ציוד מחשבים

קבלים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

שנאים

תוויות, סימנים, מחסומים, זיהוי

תיבות, מארזים, כוננים

תוצאות: 8,235,667
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה

רכיבים אלקטרוניים

RF/IF ו-RFID

 - 1226 מוצרים חדשים

Zspecial

אלקטרו-אופטיקה

 - 1647 מוצרים חדשים

בדיקה ומדידה

 - 91 מוצרים חדשים

בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), מוצרי חדר נקי

 - 36 מוצרים חדשים

גבישים, מתנדים, מהודים

 - 138032 מוצרים חדשים

הגנת מעגלים

 - 1927 מוצרים חדשים

הגנת קווים, חלוקה, גיבויים

 - 49 מוצרים חדשים

הלחמה, הסרת הלחמה, מוצרי עיבוד-מחדש (Rework)

 - 265 מוצרים חדשים

חיישנים, מתמרים

 - 2674 מוצרים חדשים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

 - 60 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים

 - 1332 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים - ניהול

 - 1141 מוצרים חדשים

כלים

 - 1461 מוצרים חדשים

כרטיסי זיכרון, מודולים

 - 375 מוצרים חדשים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

 - 1946 מוצרים חדשים

ללא קטגוריה

 - 13327 מוצרים חדשים

מאווררים, ניהול תרמי

 - 2377 מוצרים חדשים

מבדדים

 - 175 מוצרים חדשים

מגנטיות - רכיבי משרן, שנאי

 - 24 מוצרים חדשים

מוצרי אב-טיפוס, ייצור

 - 14 מוצרים חדשים

מוצרי אודיו

 - 338 מוצרים חדשים

מוצרי מוליכים למחצה בדידים

 - 3306 מוצרים חדשים

מוצרי סוללות

 - 58 מוצרים חדשים

מחברים, רכיבי חברור

 - 13186 מוצרים חדשים

מחשבים משובצים

 - 44 מוצרים חדשים

מכללי כבלים

 - 3151 מוצרים חדשים

ממסרים

 - 226 מוצרים חדשים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

 - 173 מוצרים חדשים

מסננים

 - 487 מוצרים חדשים

מעגלים משולבים (IC)

 - 7117 מוצרים חדשים

משרנים, סלילים, משנקים

 - 1670 מוצרים חדשים

מתגים

 - 423 מוצרים חדשים

נגדים

 - 20760 מוצרים חדשים

ספקי כוח - הרכבה בלוח

 - 879 מוצרים חדשים

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

 - 20845 מוצרים חדשים

סרטים, דבקים, חומרים

 - 21 מוצרים חדשים

ערכות

 - 58 מוצרים חדשים

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

 - 45 מוצרים חדשים

פקדים ואוטומציה תעשייתית

 - 551 מוצרים חדשים

פתרונות רישות

 - 262 מוצרים חדשים

ציוד בדיקה אופטי

 - 28 מוצרים חדשים

ציוד מחשבים

 - 186 מוצרים חדשים

קבלים

 - 77300 מוצרים חדשים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

 - 1349 מוצרים חדשים

שנאים

 - 112 מוצרים חדשים

תוויות, סימנים, מחסומים, זיהוי

 - 635 מוצרים חדשים

תיבות, מארזים, כוננים

 - 276 מוצרים חדשים

17:07:58 2/27/2020