ILS | USD
תוצאות: 208,604
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה

רכיבים אלקטרוניים

RF/IF ו-RFID

 - 3 מוצרים חדשים

אלקטרו-אופטיקה

 - 1 מוצר חדש

בדיקה ומדידה

בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), מוצרי חדר נקי

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

 - 1 מוצר חדש

הגנת קווים, חלוקה, גיבויים

הלחמה, הסרת הלחמה, מוצרי עיבוד-מחדש (Rework)

חיישנים, מתמרים

 - 39 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים

 - 9 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים - ניהול

 - 130 מוצרים חדשים

כלים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

 - 11 מוצרים חדשים

מאווררים, ניהול תרמי

מוצרי אודיו

מוצרי סוללות

מחברים, רכיבי חברור

 - 1046 מוצרים חדשים

מכללי כבלים

 - 304 מוצרים חדשים

ממסרים

 - 6 מוצרים חדשים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

מסננים

משרנים, סלילים, משנקים

מתגים

 - 55 מוצרים חדשים

נגדים

 - 310 מוצרים חדשים

סרטים, דבקים, חומרים

ערכות

 - 8 מוצרים חדשים

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

פקדים ואוטומציה תעשייתית

פתרונות רישות

ציוד בדיקה אופטי

ציוד מחשבים

קבלים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

שנאים

תוויות, סימנים, מחסומים, זיהוי

תיבות, מארזים, כוננים

10:21:53 1/25/2020