ILS | USD
תוצאות: 207,254
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה

רכיבים אלקטרוניים

RF/IF ו-RFID

 - 6 מוצרים חדשים

אלקטרו-אופטיקה

 - 4 מוצרים חדשים

בדיקה ומדידה

בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), מוצרי חדר נקי

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

 - 2 מוצרים חדשים

הגנת קווים, חלוקה, גיבויים

הלחמה, הסרת הלחמה, מוצרי עיבוד-מחדש (Rework)

חיישנים, מתמרים

 - 38 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים

 - 14 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים - ניהול

 - 50 מוצרים חדשים

כלים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

מוצרי אודיו

מוצרי סוללות

מחברים, רכיבי חברור

 - 598 מוצרים חדשים

מכללי כבלים

 - 51 מוצרים חדשים

ממסרים

 - 7 מוצרים חדשים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

מסננים

 - 1 מוצר חדש

משרנים, סלילים, משנקים

מתגים

נגדים

 - 46 מוצרים חדשים

סרטים, דבקים, חומרים

ערכות

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

פקדים ואוטומציה תעשייתית

פתרונות רישות

 - 14 מוצרים חדשים

ציוד בדיקה אופטי

ציוד מחשבים

 - 2 מוצרים חדשים

קבלים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

שנאים

תוויות, סימנים, מחסומים, זיהוי

תיבות, מארזים, כוננים

20:05:32 12/12/2019