ILS | USD
תוצאות: 381,047
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה
  • מוצרי כיכר-השוק

רכיבים אלקטרוניים

RF/IF ו- RFID

 - 19 מוצרים חדשים

אופטו-אלקטרוניקה

 - 5 מוצרים חדשים

בדיקות ומדידות

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

הגנת קווים, פילוג, גיבויים

חיישנים, מתמרים

 - 36 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים

 - 8 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים - ניהול

 - 60 מוצרים חדשים

כלים

 - 2 מוצרים חדשים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

מבדדים

מוצרי אודיו

מוצרי בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), חדרים נקיים

מוצרי הלחמה, הסרת הלחמה, עיבוד-מחדש (Rework)

מוצרי מוליכים-למחצה בדידים

מוצרי סוללות

מחברים, חברורים

 - 396 מוצרים חדשים

מכללי כבלים

 - 305 מוצרים חדשים

ממסרים

 - 34 מוצרים חדשים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דוחפים

מסננים

משרנים, סלילים, משנקים

מתגים

 - 18 מוצרים חדשים

נגדים

 - 9 מוצרים חדשים

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

סרטים, דבקים, חומרים

ערכות

 - 8 מוצרים חדשים

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

פקדים ואוטומציה תעשייתית

פתרונות רשתות

 - 2 מוצרים חדשים

ציוד בדיקה אופטי

ציוד מחשבים

 - 3 מוצרים חדשים

קבלים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

שנאים

תוויות, סימנים, מחסומים, זיהוי

תיבות, מארזים, ארונות

15:13:18 8/8/2020