ILS | USD
תוצאות: 54,409
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה
  • מוצרי כיכר-השוק

רכיבים אלקטרוניים

RF/IF ו- RFID

 - 3 מוצרים חדשים

אופטו-אלקטרוניקה

בדיקות ומדידות

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

חיישנים, מתמרים

כרטיסי זיכרון, מודולים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

 - 34 מוצרים חדשים

ללא קטגוריה

מבדדים

 - 2 מוצרים חדשים

מוצרי מוליכים-למחצה בדידים

מחברים, חברורים

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

 - 72 מוצרים חדשים

נגדים

ספקי כוח - להרכבה על לוחות

04:03:51 10/27/2020