ILS | USD
תוצאות: 58,949
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה

רכיבים אלקטרוניים

אופטו-אלקטרוניקה

בדיקות ומדידות

הגנת מעגלים

 - 410 מוצרים חדשים

הגנת קווים, פילוג, גיבויים

חיישנים, מתמרים

כבלים, חוטים

כבלים, חוטים - ניהול

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

מוצרי אודיו

מוצרי מוליכים-למחצה בדידים

 - 96 מוצרים חדשים

מוצרי סוללות

מחברים, חברורים

מכללי כבלים

ממסרים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דוחפים

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

משרנים, סלילים, משנקים

מתגים

 - 6 מוצרים חדשים

נגדים

ערכות

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

פקדים ואוטומציה תעשייתית

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

שנאים

תיבות, מארזים, ארונות

14:24:50 6/20/2021