ILS | USD
תוצאות: 57,793
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה
  • מוצרי כיכר-השוק

רכיבים אלקטרוניים

אופטו-אלקטרוניקה

בדיקות ומדידות

הגנת מעגלים

 - 422 מוצרים חדשים

הגנת קווים, פילוג, גיבויים

חיישנים, מתמרים

 - 2 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים

כבלים, חוטים - ניהול

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

מוצרי אודיו

מוצרי מוליכים-למחצה בדידים

 - 74 מוצרים חדשים

מוצרי סוללות

מחברים, חברורים

מכללי כבלים

ממסרים

 - 1 מוצר חדש

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דוחפים

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

משרנים, סלילים, משנקים

מתגים

נגדים

ערכות

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

פקדים ואוטומציה תעשייתית

 - 3 מוצרים חדשים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

שנאים

 - 7 מוצרים חדשים

תיבות, מארזים, ארונות

09:41:39 9/20/2020