ILS | USD
תוצאות: 54,822
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה

רכיבים אלקטרוניים

אלקטרו-אופטיקה

 - 1 מוצר חדש

בדיקה ומדידה

הגנת מעגלים

 - 595 מוצרים חדשים

חיישנים, מתמרים

 - 9 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים - ניהול

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

מוצרי אודיו

מוצרי מוליכים למחצה בדידים

 - 16 מוצרים חדשים

מוצרי סוללות

 - 2 מוצרים חדשים

מחברים, רכיבי חברור

 - 7 מוצרים חדשים

מכללי כבלים

 - 1 מוצר חדש

ממסרים

 - 9 מוצרים חדשים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

 - 7 מוצרים חדשים

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

משרנים, סלילים, משנקים

 - 39 מוצרים חדשים

מתגים

 - 17 מוצרים חדשים

נגדים

ערכות

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

פקדים ואוטומציה תעשייתית

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

שנאים

09:58:07 9/16/2019