ILS | USD
תוצאות: 155,603
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה
  • מוצרי כיכר-השוק

רכיבים אלקטרוניים

RF/IF ו- RFID

 - 25 מוצרים חדשים

אופטו-אלקטרוניקה

בדיקות ומדידות

הגנת מעגלים

הגנת קווים, פילוג, גיבויים

חיישנים, מתמרים

 - 22 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים

כבלים, חוטים - ניהול

 - 2 מוצרים חדשים

כלים

 - 34 מוצרים חדשים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

מוצרי אב-טיפוס, ייצור

מוצרי הלחמה, הסרת הלחמה, עיבוד-מחדש (Rework)

מוצרי סוללות

 - 1 מוצר חדש

מחברים, חברורים

 - 1369 מוצרים חדשים

מכללי כבלים

 - 924 מוצרים חדשים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דוחפים

משרנים, סלילים, משנקים

מתגים

סרטים, דבקים, חומרים

ערכות

פקדים ואוטומציה תעשייתית

 - 21 מוצרים חדשים

פתרונות רשתות

 - 1 מוצר חדש

ציוד בדיקה אופטי

ציוד מחשבים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

 - 1 מוצר חדש

תוויות, סימנים, מחסומים, זיהוי

תיבות, מארזים, ארונות

13:37:21 10/26/2020