ILS | USD
תוצאות: 48,306
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה

רכיבים אלקטרוניים

RF/IF ו-RFID

אלקטרו-אופטיקה

בדיקה ומדידה

הגנת מעגלים

הגנת קווים, חלוקה, גיבויים

חיישנים, מתמרים

 - 104 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים

כבלים, חוטים - ניהול

כלים

כרטיסי זיכרון, מודולים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

 - 1 מוצר חדש

מוצרי אב-טיפוס, ייצור

מוצרי מוליכים למחצה בדידים

מוצרי סוללות

מחברים, רכיבי חברור

 - 121 מוצרים חדשים

מחשבים משובצים

מכללי כבלים

 - 227 מוצרים חדשים

ממסרים

 - 6 מוצרים חדשים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

 - 2 מוצרים חדשים

סרטים, דבקים, חומרים

ערכות

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

פקדים ואוטומציה תעשייתית

פתרונות רישות

 - 4 מוצרים חדשים

ציוד מחשבים

 - 1 מוצר חדש

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

שנאים

תוויות, סימנים, מחסומים, זיהוי

תיבות, מארזים, כוננים

13:31:45 2/17/2020