ILS | USD
תוצאות: 62,765
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה

רכיבים אלקטרוניים

RF/IF ו-RFID

 - 7 מוצרים חדשים

בדיקה ומדידה

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

 - 4 מוצרים חדשים

חיישנים, מתמרים

כרטיסי זיכרון, מודולים

 - 265 מוצרים חדשים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

מגנטיות - רכיבי משרן, שנאי

מוצרי אודיו

 - 4 מוצרים חדשים

מכללי כבלים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

 - 1 מוצר חדש

מסננים

 - 41 מוצרים חדשים

משרנים, סלילים, משנקים

 - 193 מוצרים חדשים

ספקי כוח - הרכבה בלוח

 - 3 מוצרים חדשים

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

 - 3 מוצרים חדשים

סרטים, דבקים, חומרים

ערכות

 - 1 מוצר חדש

ציוד בדיקה אופטי

קבלים

 - 125 מוצרים חדשים

שנאים

 - 6 מוצרים חדשים

03:10:36 9/15/2019