ILS | USD
תוצאות: 101,314
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה

רכיבים אלקטרוניים

RF/IF ו- RFID

בדיקות ומדידות

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

 - 14 מוצרים חדשים

חיישנים, מתמרים

 - 19 מוצרים חדשים

כלים

כרטיסי זיכרון, מודולים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

 - 9 מוצרים חדשים

ללא קטגוריה

מוצרי אודיו

 - 4 מוצרים חדשים

מוצרי סוללות

מחברים, חברורים

מכללי כבלים

ממסרים

 - 15 מוצרים חדשים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דוחפים

מסננים

 - 10 מוצרים חדשים

משרנים, סלילים, משנקים

 - 112 מוצרים חדשים

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

 - 5 מוצרים חדשים

ספקי כוח - להרכבה על לוחות

 - 20 מוצרים חדשים

סרטים, דבקים, חומרים

ערכות

 - 17 מוצרים חדשים

ציוד בדיקה אופטי

קבלים

 - 104 מוצרים חדשים

רכיבים מגנטיים - שנאים, משרנים

 - 23 מוצרים חדשים

שנאים

08:41:38 4/16/2021