ILS | USD
תוצאות: 97,117
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה

רכיבים אלקטרוניים

RF/IF ו-RFID

 - 9 מוצרים חדשים

בדיקה ומדידה

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

 - 96 מוצרים חדשים

חיישנים, מתמרים

 - 8 מוצרים חדשים

כרטיסי זיכרון, מודולים

 - 265 מוצרים חדשים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

 - 1 מוצר חדש

ללא קטגוריה

מגנטיות - רכיבי משרן, שנאי

 - 3 מוצרים חדשים

מוצרי אודיו

 - 6 מוצרים חדשים

מוצרי סוללות

 - 1 מוצר חדש

מחברים, רכיבי חברור

מכללי כבלים

ממסרים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

 - 5 מוצרים חדשים

מסננים

 - 61 מוצרים חדשים

משרנים, סלילים, משנקים

 - 292 מוצרים חדשים

ספקי כוח - הרכבה בלוח

 - 3 מוצרים חדשים

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

 - 3 מוצרים חדשים

סרטים, דבקים, חומרים

ערכות

 - 1 מוצר חדש

ציוד בדיקה אופטי

קבלים

 - 245 מוצרים חדשים

שנאים

 - 11 מוצרים חדשים

22:39:08 9/17/2019