ILS | USD
תוצאות: 74,956
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה

רכיבים אלקטרוניים

RF/IF ו- RFID

 - 98 מוצרים חדשים

אופטו-אלקטרוניקה

בדיקות ומדידות

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

 - 3 מוצרים חדשים

חיישנים, מתמרים

 - 1 מוצר חדש

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

 - 43 מוצרים חדשים

ללא קטגוריה

מבדדים

 - 79 מוצרים חדשים

מוצרי אב-טיפוס, ייצור

מוצרי אודיו

מוצרי מוליכים-למחצה בדידים

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

 - 461 מוצרים חדשים

נגדים

ספקי כוח - להרכבה על לוחות

ערכות

פתרונות רשתות

15:10:35 4/13/2021