ILS | USD
תוצאות: 971,220
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה

רכיבים אלקטרוניים

RF/IF ו- RFID

אופטו-אלקטרוניקה

 - 3 מוצרים חדשים

בדיקות ומדידות

הגנת מעגלים

 - 8 מוצרים חדשים

חיישנים, מתמרים

 - 60 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים

כלים

 - 2 מוצרים חדשים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

 - 8 מוצרים חדשים

ללא קטגוריה

 - 5 מוצרים חדשים

מאווררים, ניהול תרמי

מבדדים

מוצרי בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), חדרים נקיים

מוצרי הלחמה, הסרת הלחמה, עיבוד-מחדש (Rework)

מוצרי מוליכים-למחצה בדידים

 - 184 מוצרים חדשים

מחברים, חברורים

ממסרים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דוחפים

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

 - 7 מוצרים חדשים

משרנים, סלילים, משנקים

 - 173 מוצרים חדשים

נגדים

 - 1231 מוצרים חדשים

סרטים, דבקים, חומרים

ערכות

 - 8 מוצרים חדשים

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

 - 189 מוצרים חדשים

קבלים

 - 448 מוצרים חדשים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

שנאים

14:08:31 4/13/2021