ILS | USD
תוצאות: 907,618
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה

רכיבים אלקטרוניים

RF/IF ו-RFID

אלקטרו-אופטיקה

 - 6 מוצרים חדשים

בדיקה ומדידה

בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), מוצרי חדר נקי

הגנת מעגלים

 - 80 מוצרים חדשים

הלחמה, הסרת הלחמה, מוצרי עיבוד-מחדש (Rework)

חיישנים, מתמרים

 - 20 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים

כלים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

 - 2 מוצרים חדשים

מבדדים

 - 3 מוצרים חדשים

מוצרי מוליכים למחצה בדידים

 - 820 מוצרים חדשים

מחברים, רכיבי חברור

ממסרים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

מסננים

 - 2 מוצרים חדשים

מעגלים משולבים (IC)

 - 13 מוצרים חדשים

משרנים, סלילים, משנקים

 - 21 מוצרים חדשים

נגדים

 - 1569 מוצרים חדשים

סרטים, דבקים, חומרים

ערכות

 - 1 מוצר חדש

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

קבלים

 - 3458 מוצרים חדשים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

שנאים

18:08:07 4/9/2020