ILS | USD
תוצאות: 967,502
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה
  • מוצרי כיכר-השוק

רכיבים אלקטרוניים

RF/IF ו- RFID

אופטו-אלקטרוניקה

 - 8 מוצרים חדשים

בדיקות ומדידות

הגנת מעגלים

 - 67 מוצרים חדשים

חיישנים, מתמרים

 - 568 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים

כלים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

 - 1 מוצר חדש

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

מבדדים

מוצרי בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), חדרים נקיים

מוצרי הלחמה, הסרת הלחמה, עיבוד-מחדש (Rework)

מוצרי מוליכים-למחצה בדידים

 - 263 מוצרים חדשים

מחברים, חברורים

ממסרים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דוחפים

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

 - 2 מוצרים חדשים

משרנים, סלילים, משנקים

 - 20 מוצרים חדשים

נגדים

 - 1157 מוצרים חדשים

סרטים, דבקים, חומרים

ערכות

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

 - 46 מוצרים חדשים

קבלים

 - 7073 מוצרים חדשים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

שנאים

13:32:50 10/26/2020