ILS | USD
תוצאות: 968,688
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה

רכיבים אלקטרוניים

RF/IF ו- RFID

אופטו-אלקטרוניקה

 - 4 מוצרים חדשים

בדיקות ומדידות

הגנת מעגלים

 - 200 מוצרים חדשים

חיישנים, מתמרים

 - 56 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים

כלים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

מבדדים

 - 1 מוצר חדש

מוצרי בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), חדרים נקיים

מוצרי הלחמה, הסרת הלחמה, עיבוד-מחדש (Rework)

מוצרי מוליכים-למחצה בדידים

 - 344 מוצרים חדשים

מחברים, חברורים

ממסרים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דוחפים

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

 - 14 מוצרים חדשים

משרנים, סלילים, משנקים

 - 12 מוצרים חדשים

נגדים

 - 579 מוצרים חדשים

סרטים, דבקים, חומרים

ערכות

 - 5 מוצרים חדשים

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

 - 133 מוצרים חדשים

קבלים

 - 224 מוצרים חדשים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

שנאים

03:43:06 1/27/2021