ILS | USD
תוצאות: 174,837
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה

רכיבים אלקטרוניים

RF/IF ו- RFID

 - 4 מוצרים חדשים

אופטו-אלקטרוניקה

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

 - 6 מוצרים חדשים

חיישנים, מתמרים

 - 59 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים

כלים

כרטיסי זיכרון, מודולים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

 - 1 מוצר חדש

מאווררים, ניהול תרמי

 - 118 מוצרים חדשים

מבדדים

מוצרי אודיו

מוצרי בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), חדרים נקיים

מוצרי מוליכים-למחצה בדידים

מוצרי סוללות

מחברים, חברורים

מכללי כבלים

ממסרים

 - 18 מוצרים חדשים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דוחפים

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

משרנים, סלילים, משנקים

 - 2 מוצרים חדשים

מתגים

נגדים

 - 422 מוצרים חדשים

ערכות

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

פקדים ואוטומציה תעשייתית

 - 1 מוצר חדש

ציוד בדיקה אופטי

ציוד מחשבים

קבלים

 - 741 מוצרים חדשים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

07:23:35 1/20/2021