ILS | USD
תוצאות: 152,792
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה

רכיבים אלקטרוניים

RF/IF ו-RFID

 - 6 מוצרים חדשים

אלקטרו-אופטיקה

בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), מוצרי חדר נקי

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

 - 11 מוצרים חדשים

חיישנים, מתמרים

 - 14 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים

כלים

כרטיסי זיכרון, מודולים

 - 14 מוצרים חדשים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

 - 6 מוצרים חדשים

מבדדים

מוצרי אודיו

מוצרי מוליכים למחצה בדידים

מוצרי סוללות

מחברים, רכיבי חברור

 - 1 מוצר חדש

מכללי כבלים

 - 1 מוצר חדש

ממסרים

 - 44 מוצרים חדשים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

 - 12 מוצרים חדשים

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

משרנים, סלילים, משנקים

 - 13 מוצרים חדשים

מתגים

 - 15 מוצרים חדשים

נגדים

 - 195 מוצרים חדשים

ערכות

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

פקדים ואוטומציה תעשייתית

 - 12 מוצרים חדשים

ציוד בדיקה אופטי

ציוד מחשבים

קבלים

 - 470 מוצרים חדשים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

19:52:28 10/16/2019