ILS | USD
תוצאות: 173,597
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה
  • מוצרי כיכר-השוק

רכיבים אלקטרוניים

RF/IF ו- RFID

אופטו-אלקטרוניקה

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

חיישנים, מתמרים

 - 5 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים

כלים

כרטיסי זיכרון, מודולים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

מבדדים

 - 1 מוצר חדש

מוצרי אודיו

מוצרי בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), חדרים נקיים

מוצרי מוליכים-למחצה בדידים

מוצרי סוללות

מחברים, חברורים

 - 5 מוצרים חדשים

מכללי כבלים

ממסרים

 - 4 מוצרים חדשים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דוחפים

 - 12 מוצרים חדשים

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

משרנים, סלילים, משנקים

 - 4 מוצרים חדשים

מתגים

נגדים

 - 2570 מוצרים חדשים

ערכות

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

פקדים ואוטומציה תעשייתית

ציוד בדיקה אופטי

ציוד מחשבים

קבלים

 - 1097 מוצרים חדשים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

09:29:07 9/20/2020