ILS | USD
תוצאות: 1,468,642
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה

מוליכים-למחצה

RF/IF ו- RFID

 - 1815 מוצרים חדשים

אופטו-אלקטרוניקה

 - 1000 מוצרים חדשים

הגנת מעגלים

חיישנים, מתמרים

 - 994 מוצרים חדשים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

 - 49 מוצרים חדשים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

 - 812 מוצרים חדשים

מבדדים

 - 192 מוצרים חדשים

מוצרי אב-טיפוס, ייצור

 - 19 מוצרים חדשים

מוצרי מוליכים-למחצה בדידים

 - 2440 מוצרים חדשים

מחברים, חברורים

 - 24 מוצרים חדשים

מחשבים משובצים

 - 55 מוצרים חדשים

מכללי כבלים

מעגלים משולבים (IC)

 - 5163 מוצרים חדשים

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

 - 49 מוצרים חדשים

ספקי כוח - להרכבה על לוחות

ערכות

 - 26 מוצרים חדשים

פתרונות רשתות

 - 70 מוצרים חדשים

00:14:02 12/2/2020