ILS | USD
תוצאות: 1,472,368
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה
  • מוצרי כיכר-השוק

מוליכים-למחצה

RF/IF ו- RFID

 - 2640 מוצרים חדשים

אופטו-אלקטרוניקה

 - 1704 מוצרים חדשים

הגנת מעגלים

חיישנים, מתמרים

 - 2964 מוצרים חדשים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

 - 41 מוצרים חדשים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

 - 987 מוצרים חדשים

מבדדים

 - 368 מוצרים חדשים

מוצרי אב-טיפוס, ייצור

 - 35 מוצרים חדשים

מוצרי מוליכים-למחצה בדידים

 - 3865 מוצרים חדשים

מחברים, חברורים

 - 10 מוצרים חדשים

מחשבים משובצים

 - 11 מוצרים חדשים

מכללי כבלים

 - 8 מוצרים חדשים

מעגלים משולבים (IC)

 - 10161 מוצרים חדשים

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

 - 20 מוצרים חדשים

ספקי כוח - להרכבה על לוחות

ערכות

 - 34 מוצרים חדשים

פתרונות רשתות

 - 132 מוצרים חדשים

04:17:40 9/21/2020