ILS | USD
תוצאות: 1,445,346
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה

מוליכים-למחצה

RF/IF ו- RFID

 - 948 מוצרים חדשים

אופטו-אלקטרוניקה

 - 1229 מוצרים חדשים

הגנת מעגלים

 - 1 מוצר חדש

חיישנים, מתמרים

 - 2344 מוצרים חדשים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

 - 17 מוצרים חדשים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

 - 788 מוצרים חדשים

מבדדים

 - 140 מוצרים חדשים

מוצרי אב-טיפוס, ייצור

 - 34 מוצרים חדשים

מוצרי מוליכים-למחצה בדידים

 - 3313 מוצרים חדשים

מחברים, חברורים

 - 1 מוצר חדש

מחשבים משובצים

 - 39 מוצרים חדשים

מכללי כבלים

 - 4 מוצרים חדשים

מעגלים משולבים (IC)

 - 8031 מוצרים חדשים

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

 - 21 מוצרים חדשים

ספקי כוח - להרכבה על לוחות

ערכות

 - 17 מוצרים חדשים

פתרונות רשתות

 - 138 מוצרים חדשים

06:18:12 7/13/2020