ILS | USD
תוצאות: 1,495,556
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה

מוליכים-למחצה

RF/IF ו- RFID

 - 1193 מוצרים חדשים

אופטו-אלקטרוניקה

 - 1290 מוצרים חדשים

הגנת מעגלים

 - 1 מוצר חדש

חיישנים, מתמרים

 - 1780 מוצרים חדשים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

 - 48 מוצרים חדשים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

 - 609 מוצרים חדשים

מבדדים

 - 260 מוצרים חדשים

מוצרי אב-טיפוס, ייצור

 - 33 מוצרים חדשים

מוצרי מוליכים-למחצה בדידים

 - 11458 מוצרים חדשים

מחברים, חברורים

 - 9 מוצרים חדשים

מחשבים משובצים

 - 41 מוצרים חדשים

מכללי כבלים

מעגלים משולבים (IC)

 - 3767 מוצרים חדשים

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

 - 35 מוצרים חדשים

ספקי כוח - להרכבה על לוחות

 - 1 מוצר חדש

ערכות

 - 8 מוצרים חדשים

פתרונות רשתות

 - 166 מוצרים חדשים

08:07:17 5/17/2021