ILS | USD
תוצאות: 1,445,246
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה

מוליכים-למחצה

RF/IF ו- RFID

 - 953 מוצרים חדשים

אופטו-אלקטרוניקה

 - 1293 מוצרים חדשים

הגנת מעגלים

 - 1 מוצר חדש

חיישנים, מתמרים

 - 2145 מוצרים חדשים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

 - 26 מוצרים חדשים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

 - 777 מוצרים חדשים

מבדדים

 - 143 מוצרים חדשים

מוצרי אב-טיפוס, ייצור

 - 34 מוצרים חדשים

מוצרי מוליכים-למחצה בדידים

 - 3418 מוצרים חדשים

מחברים, חברורים

 - 1 מוצר חדש

מחשבים משובצים

 - 38 מוצרים חדשים

מכללי כבלים

 - 4 מוצרים חדשים

מעגלים משולבים (IC)

 - 8141 מוצרים חדשים

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

 - 25 מוצרים חדשים

ספקי כוח - להרכבה על לוחות

ערכות

 - 20 מוצרים חדשים

פתרונות רשתות

 - 145 מוצרים חדשים

16:26:52 7/5/2020