ILS | USD
תוצאות: 1,498,571
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה

מוליכים-למחצה

RF/IF ו- RFID

 - 796 מוצרים חדשים

אופטו-אלקטרוניקה

 - 1321 מוצרים חדשים

הגנת מעגלים

 - 4 מוצרים חדשים

חיישנים, מתמרים

 - 2088 מוצרים חדשים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

 - 31 מוצרים חדשים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

 - 645 מוצרים חדשים

מבדדים

 - 213 מוצרים חדשים

מוצרי אב-טיפוס, ייצור

 - 36 מוצרים חדשים

מוצרי מוליכים-למחצה בדידים

 - 10591 מוצרים חדשים

מחברים, חברורים

 - 19 מוצרים חדשים

מחשבים משובצים

 - 55 מוצרים חדשים

מכללי כבלים

מעגלים משולבים (IC)

 - 3489 מוצרים חדשים

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

 - 37 מוצרים חדשים

ספקי כוח - להרכבה על לוחות

 - 1 מוצר חדש

ערכות

 - 3 מוצרים חדשים

פתרונות רשתות

 - 211 מוצרים חדשים

18:44:17 6/15/2021