ILS | USD
תוצאות: 1,472,451
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה
  • מוצרי כיכר-השוק

מוליכים-למחצה

RF/IF ו- RFID

 - 2603 מוצרים חדשים

אופטו-אלקטרוניקה

 - 1690 מוצרים חדשים

הגנת מעגלים

חיישנים, מתמרים

 - 2884 מוצרים חדשים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

 - 40 מוצרים חדשים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

 - 965 מוצרים חדשים

מבדדים

 - 360 מוצרים חדשים

מוצרי אב-טיפוס, ייצור

 - 38 מוצרים חדשים

מוצרי מוליכים-למחצה בדידים

 - 3583 מוצרים חדשים

מחברים, חברורים

 - 10 מוצרים חדשים

מחשבים משובצים

 - 11 מוצרים חדשים

מכללי כבלים

 - 8 מוצרים חדשים

מעגלים משולבים (IC)

 - 9954 מוצרים חדשים

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

 - 16 מוצרים חדשים

ספקי כוח - להרכבה על לוחות

ערכות

 - 37 מוצרים חדשים

פתרונות רשתות

 - 136 מוצרים חדשים

19:58:05 9/22/2020