עבור אל:

RF/IF ו-RFID

אלקטרו-אופטיקה

אמצעי בקרה תעשייתיים, מדים

בדיקה ומדידה

בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), מוצרי חדר נקי

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

הגנת קווים, חלוקה, גיבויים

הלחמה, הסרת הלחמה, מוצרי עיבוד-מחדש (Rework)

חיישנים, מתמרים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

כבלים, חוטים

כבלים, חוטים - ניהול

כלים

כרטיסי זיכרון, מודולים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

מבדדים

מגנטיות - רכיבי משרן, שנאי

מוצרי אודיו

מוצרי מוליכים למחצה בדידים

מוצרי סוללות

מוצרים להכנת אב טיפוס

מחברים, רכיבי חברור

מחשבים משובצים

מחשבים, משרד - רכיבים, אבזרים

מכללי כבלים

ממסרים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

משרנים, סלילים, משנקים

מתגים

נגדים

ספקי כוח - הרכבה בלוח

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

סרטים דביקים, דבקים

ערכות

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

פתרונות רישות

ציוד בדיקה אופטי

קבלים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

שנאים

תיבות, מארזים, כוננים

עבור אל:

RF/IF ו-RFID

אלקטרו-אופטיקה

אמצעי בקרה תעשייתיים, מדים

בדיקה ומדידה

בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), מוצרי חדר נקי

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

הגנת קווים, חלוקה, גיבויים

הלחמה, הסרת הלחמה, מוצרי עיבוד-מחדש (Rework)

חיישנים, מתמרים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

כבלים, חוטים

כבלים, חוטים - ניהול

כלים

כרטיסי זיכרון, מודולים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

מבדדים

מגנטיות - רכיבי משרן, שנאי

מוצרי אודיו

מוצרי מוליכים למחצה בדידים

מוצרי סוללות

מוצרים להכנת אב טיפוס

מחברים, רכיבי חברור

מחשבים משובצים

מחשבים, משרד - רכיבים, אבזרים

מכללי כבלים

ממסרים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

משרנים, סלילים, משנקים

מתגים

נגדים

ספקי כוח - הרכבה בלוח

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

סרטים דביקים, דבקים

ערכות

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

פתרונות רישות

ציוד בדיקה אופטי

קבלים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

שנאים

תיבות, מארזים, כוננים

עבור אל:

RF/IF ו-RFID

אלקטרו-אופטיקה

אמצעי בקרה תעשייתיים, מדים

בדיקה ומדידה

בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), מוצרי חדר נקי

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

הגנת קווים, חלוקה, גיבויים

הלחמה, הסרת הלחמה, מוצרי עיבוד-מחדש (Rework)

חיישנים, מתמרים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

כבלים, חוטים

כבלים, חוטים - ניהול

כלים

כרטיסי זיכרון, מודולים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

מבדדים

מגנטיות - רכיבי משרן, שנאי

מוצרי אודיו

מוצרי מוליכים למחצה בדידים

מוצרי סוללות

מוצרים להכנת אב טיפוס

מחברים, רכיבי חברור

מחשבים משובצים

מחשבים, משרד - רכיבים, אבזרים

מכללי כבלים

ממסרים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

משרנים, סלילים, משנקים

מתגים

נגדים

ספקי כוח - הרכבה בלוח

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

סרטים דביקים, דבקים

ערכות

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

פתרונות רישות

ציוד בדיקה אופטי

קבלים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

שנאים

תיבות, מארזים, כוננים

תוצאות: 4,846,979      

רכיבים אלקטרוניים

RF/IF ו-RFID

 - 630 מוצרים חדשים

אלקטרו-אופטיקה

 - 1130 מוצרים חדשים

אמצעי בקרה תעשייתיים, מדים

 - 218 מוצרים חדשים

בדיקה ומדידה

 - 9 מוצרים חדשים

בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), מוצרי חדר נקי

 - 4 מוצרים חדשים

גבישים, מתנדים, מהודים

 - 2091 מוצרים חדשים

הגנת מעגלים

 - 1191 מוצרים חדשים

הגנת קווים, חלוקה, גיבויים

הלחמה, הסרת הלחמה, מוצרי עיבוד-מחדש (Rework)

 - 409 מוצרים חדשים

חיישנים, מתמרים

 - 730 מוצרים חדשים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

 - 57 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים

 - 452 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים - ניהול

 - 84 מוצרים חדשים

כלים

 - 276 מוצרים חדשים

כרטיסי זיכרון, מודולים

 - 98 מוצרים חדשים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

 - 649 מוצרים חדשים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

 - 1035 מוצרים חדשים

מבדדים

 - 344 מוצרים חדשים

מגנטיות - רכיבי משרן, שנאי

 - 9 מוצרים חדשים

מוצרי אודיו

 - 270 מוצרים חדשים

מוצרי מוליכים למחצה בדידים

 - 1961 מוצרים חדשים

מוצרי סוללות

 - 24 מוצרים חדשים

מוצרים להכנת אב טיפוס

 - 10 מוצרים חדשים

מחברים, רכיבי חברור

 - 5976 מוצרים חדשים

מחשבים משובצים

 - 16 מוצרים חדשים

מחשבים, משרד - רכיבים, אבזרים

 - 95 מוצרים חדשים

מכללי כבלים

 - 1692 מוצרים חדשים

ממסרים

 - 337 מוצרים חדשים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

 - 122 מוצרים חדשים

מסננים

 - 206 מוצרים חדשים

מעגלים משולבים (IC)

 - 5746 מוצרים חדשים

משרנים, סלילים, משנקים

 - 1129 מוצרים חדשים

מתגים

 - 687 מוצרים חדשים

נגדים

 - 42034 מוצרים חדשים

ספקי כוח - הרכבה בלוח

 - 571 מוצרים חדשים

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

 - 820 מוצרים חדשים

סרטים דביקים, דבקים

 - 69 מוצרים חדשים

ערכות

 - 52 מוצרים חדשים

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

 - 22 מוצרים חדשים

פתרונות רישות

 - 26 מוצרים חדשים

ציוד בדיקה אופטי

 - 65 מוצרים חדשים

קבלים

 - 266741 מוצרים חדשים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

 - 1361 מוצרים חדשים

שנאים

 - 85 מוצרים חדשים

תיבות, מארזים, כוננים

 - 78 מוצרים חדשים

05:44:38 1/17/2017