עבור אל:

RF/IF ו-RFID

אלקטרו-אופטיקה

אמצעי בקרה תעשייתיים, מדים

בדיקה ומדידה

בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), מוצרי חדר נקי

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

הגנת קווים, חלוקה, גיבויים

הלחמה, הסרת הלחמה, מוצרי עיבוד-מחדש (Rework)

חיישנים, מתמרים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

כבלים, חוטים

כבלים, חוטים - ניהול

כלים

כרטיסי זיכרון, מודולים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

מבדדים

מגנטיות - רכיבי משרן, שנאי

מוצרי אודיו

מוצרי מוליכים למחצה בדידים

מוצרי סוללות

מוצרים להכנת אב טיפוס

מחברים, רכיבי חברור

מחשבים משובצים

מחשבים, משרד - רכיבים, אבזרים

מכללי כבלים

ממסרים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

משרנים, סלילים, משנקים

מתגים

נגדים

ספקי כוח - הרכבה בלוח

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

סרטים דביקים, דבקים

ערכות

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

פתרונות רישות

ציוד בדיקה אופטי

קבלים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

שנאים

תיבות, מארזים, כוננים

עבור אל:

RF/IF ו-RFID

אלקטרו-אופטיקה

אמצעי בקרה תעשייתיים, מדים

בדיקה ומדידה

בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), מוצרי חדר נקי

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

הגנת קווים, חלוקה, גיבויים

הלחמה, הסרת הלחמה, מוצרי עיבוד-מחדש (Rework)

חיישנים, מתמרים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

כבלים, חוטים

כבלים, חוטים - ניהול

כלים

כרטיסי זיכרון, מודולים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

מבדדים

מגנטיות - רכיבי משרן, שנאי

מוצרי אודיו

מוצרי מוליכים למחצה בדידים

מוצרי סוללות

מוצרים להכנת אב טיפוס

מחברים, רכיבי חברור

מחשבים משובצים

מחשבים, משרד - רכיבים, אבזרים

מכללי כבלים

ממסרים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

משרנים, סלילים, משנקים

מתגים

נגדים

ספקי כוח - הרכבה בלוח

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

סרטים דביקים, דבקים

ערכות

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

פתרונות רישות

ציוד בדיקה אופטי

קבלים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

שנאים

תיבות, מארזים, כוננים

עבור אל:

RF/IF ו-RFID

אלקטרו-אופטיקה

אמצעי בקרה תעשייתיים, מדים

בדיקה ומדידה

בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), מוצרי חדר נקי

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

הגנת קווים, חלוקה, גיבויים

הלחמה, הסרת הלחמה, מוצרי עיבוד-מחדש (Rework)

חיישנים, מתמרים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

כבלים, חוטים

כבלים, חוטים - ניהול

כלים

כרטיסי זיכרון, מודולים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

מבדדים

מגנטיות - רכיבי משרן, שנאי

מוצרי אודיו

מוצרי מוליכים למחצה בדידים

מוצרי סוללות

מוצרים להכנת אב טיפוס

מחברים, רכיבי חברור

מחשבים משובצים

מחשבים, משרד - רכיבים, אבזרים

מכללי כבלים

ממסרים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

משרנים, סלילים, משנקים

מתגים

נגדים

ספקי כוח - הרכבה בלוח

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

סרטים דביקים, דבקים

ערכות

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

פתרונות רישות

ציוד בדיקה אופטי

קבלים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

שנאים

תיבות, מארזים, כוננים

תוצאות: 4,914,389      

רכיבים אלקטרוניים

RF/IF ו-RFID

 - 754 מוצרים חדשים

אלקטרו-אופטיקה

 - 1836 מוצרים חדשים

אמצעי בקרה תעשייתיים, מדים

 - 56 מוצרים חדשים

בדיקה ומדידה

 - 44 מוצרים חדשים

בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), מוצרי חדר נקי

 - 30 מוצרים חדשים

גבישים, מתנדים, מהודים

 - 1292 מוצרים חדשים

הגנת מעגלים

 - 699 מוצרים חדשים

הגנת קווים, חלוקה, גיבויים

 - 21 מוצרים חדשים

הלחמה, הסרת הלחמה, מוצרי עיבוד-מחדש (Rework)

 - 199 מוצרים חדשים

חיישנים, מתמרים

 - 739 מוצרים חדשים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

 - 66 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים

 - 143 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים - ניהול

 - 32 מוצרים חדשים

כלים

 - 547 מוצרים חדשים

כרטיסי זיכרון, מודולים

 - 96 מוצרים חדשים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

 - 504 מוצרים חדשים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

 - 1028 מוצרים חדשים

מבדדים

 - 345 מוצרים חדשים

מגנטיות - רכיבי משרן, שנאי

 - 19 מוצרים חדשים

מוצרי אודיו

 - 120 מוצרים חדשים

מוצרי מוליכים למחצה בדידים

 - 2105 מוצרים חדשים

מוצרי סוללות

 - 12 מוצרים חדשים

מוצרים להכנת אב טיפוס

 - 17 מוצרים חדשים

מחברים, רכיבי חברור

 - 26878 מוצרים חדשים

מחשבים משובצים

 - 14 מוצרים חדשים

מחשבים, משרד - רכיבים, אבזרים

 - 97 מוצרים חדשים

מכללי כבלים

 - 1345 מוצרים חדשים

ממסרים

 - 141 מוצרים חדשים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

 - 146 מוצרים חדשים

מסננים

 - 136 מוצרים חדשים

מעגלים משולבים (IC)

 - 5220 מוצרים חדשים

משרנים, סלילים, משנקים

 - 947 מוצרים חדשים

מתגים

 - 786 מוצרים חדשים

נגדים

 - 9090 מוצרים חדשים

ספקי כוח - הרכבה בלוח

 - 289 מוצרים חדשים

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

 - 857 מוצרים חדשים

סרטים דביקים, דבקים

 - 72 מוצרים חדשים

ערכות

 - 63 מוצרים חדשים

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

 - 55 מוצרים חדשים

פתרונות רישות

 - 114 מוצרים חדשים

ציוד בדיקה אופטי

 - 10 מוצרים חדשים

קבלים

 - 29133 מוצרים חדשים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

 - 1054 מוצרים חדשים

שנאים

 - 67 מוצרים חדשים

תיבות, מארזים, כוננים

 - 94 מוצרים חדשים

18:35:46 2/24/2017