ILS | USD
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Digi‑Key IoT – ההשראה לעתיד

דף הבית של IoT > כל סדרות סרטוני אינטרנט-של-דברים

כל סדרות סרטוני אינטרנט-של-דברים

ברוכים הבאים לכל סדרות סרטוני אינטרנט-של-דברים! זוהי סדרה של שישה פרקים הנוגעים בכל ההיבטים של חיבור ההתקנים שלכם לאינטרנט-של-דברים. פרק 1 צולל לתוך הסוגים השונים של תווכי חיבוריות הקיימים, מ- Ethernet ל- WiFi ול- Bluetooth, כמו גם סלולר.

לחצו לצפייה: פרק 1 | פרק 2 | פרק 2a | 3 פרק


פרק 3: Services

פרק 2a: הדגמות של פרוטוקולים ותווכים מעבירים

פרק 2: פרוטוקולים - מכונות מדברות עם מכונות

פרק 1: תווכים מעבירים - הספק, מרחק וביטים

משאבים

מוצרים מוצגים

ספקים מוצגים