ILS | USD
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Digi‑Key IoT – ההשראה לעתיד

Senet Technologies

לוגו Senet

חברת Senet ממוצבת באופן ייחודי כדי לספק חיבוריות רשת אזור-רחב בהספק נמוך (LPWAN) מדרגית ביותר עבור פתרון ה- IoT שלכם. בנינו את רשת LoRaWAN הגדולה ביותר בצפון אמריקה ואת מערכת הפעלת רשתות (NOS) שלנו בדירוג ספקי-רשתות המבוססת על הענן ועל פלטפורמות OSS ו- BSS, המובילות ברשתות מסחריות ועירוניות ברחבי העולם. יכולות אפשור יישומי מעקב-נכסים משולבות-במלואן שלנו מספקות את כל מרכיבי הפתרון הדרושים כדי לספק נתונים מוכווני-הקשר לאינטגרטורים ולספקי יישומים עבור מרבית מקרי השימוש הבסיסיים של IoT.

עובדות עיקריות על Senet
הצעת הערך של LoRaWAN
פורטל המפתחים
מפת כיסוי

מוצרים מוצגים

רשימת מוצרי מערכת-הסביבה של LoRaWAN

משאבים