ILS | USD
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Digi‑Key IoT – ההשראה לעתיד

דף הבית של IoT‏ > פתרונות לתשתיות

פתרונות משולבים עבור תשתיות

תשתיות

עם תחומי שירותי תשתיות ההולכים וגדלים ברציפות, תעשיית התשתיות פונה לדרכים חכמות לתפעול וניהול התהליכים העסקיים. אחת הטכנולוגיות שהם יישמו היא תקשורת אלחוטית. היא מאפשרת תקשורת מידית המייעלת את התפעול, התשתיות ותיקון ציוד הלקוח, וכן את התגובה במצבי חירום. תקשורת אלחוטית בשילוב עם מונים חכמים מאפשרת גם ניתוח סטטיסטיקת השימוש של הלקוחות, עומס המערכת ונתונים אחרים. בנוסף, תגי זיהוי תדר רדיו (RFID) משמשים לניטור רשת הספקת התשתית וסטטוס ציוד הביניים. משובצים בתשתית ההספקה, תגי RFID שולחים מידע על הסטטוס, הבטיחות והבלאי של כבלים, שנאים, צינורות, קווי צינורות, מכלים וכד'. כל זה מאפשר לתשתיות לנקוט צעדים פרואקטיביים כדי לצמצם למינימום את התחזוקה והתיקונים העלולים להיות יקרים.

משאבים