מכירות בשנה:מעל 1.843 מיליארד $US
מספר מועסקים:מעל 3,500
מתקנים:מעל 1 מיליון רגל מרובע
מוצרים במלאי:מעל 1.304 מיליון
יצרנים מיוצגים:מעל 750
הזמנות מקוונות בשנה:מעל 3 מיליון
פניות טלפוניות בשנה:מעל 2.9 מיליון
הזמנות מעובדות בשנה:מעל 4.1 מיליון
לקוחות ששורתו בשנה:מעל 452,000
אתרים ששורתו בשנה:מעל 606,000
הזמנות שנשלחו באותו היום:%99.9