מכירות בשנה:מעל 2.33 מיליארד דולר
מספר מועסקים:מעל 4,000
מתקנים:מעל 1 מיליון רגל רבוע
מוצרים במלאי:מעל 1.5 מיליון
יצרנים מיוצגים:מעל 750
הזמנות מקוונות בשנה:מעל 3.5 מיליון
פניות טלפוניות בשנה:מעל 2.9 מיליון
הזמנות מעובדות בשנה:מעל 4.3 מיליון
לקוחות ששורתו בשנה:מעל 474,000
אתרים ששורתו בשנה:מעל 641,000
הזמנות שנשלחו באותו היום:99.9%