מוצרי אודיו9,092 תוצאות

יצרנים מוצגים
Image of CUI Devices Logo
Image of PUI Audio, Inc. logo
Image of Mallory Sonalert Products Logo
Image of Soberton, Inc. logo
Image of VISATON color logo
Image of Knowles logo

מוצרי אודיו


קטגוריית מוצרי האודיו כוללת סוגים שונים של מתמרים אלקטרו-אקוסטיים - התקנים אשר הופכים את אנרגיית הקול לאות חשמלי ולהיפך. הם מסווגים לפי הפונקציה הבסיסית שלהם, כגון הפיכת קול לאות חשמלי (מיקרופונים), הפיכת אות חשמלי לקול (רמקולים), או הפיכת מקור כוח חשמלי לסוג כלשהו של רעש (זמזמים, סירנות). כלולים גם אביזרים נלווים למוצרים כאלה, כגון אטמים וחומרי הרכבה.

תמונה של סימבול סכמטי של רמקולתמונה של סימבול סכמטי של מיקרופון