כבלים, חוטים75,176 תוצאות

יצרנים מוצגים
Image of Alpha Wire color logo
Image of 3M color logo
Image of Tensility's Logo
Image CnC Tech Logo
Image of General Cable Logo
Image of Belden logo

אודות חוטי כבלים


מוצרי הכבלים והחוטים כוללים סיבים אופטיים, כבלי חשמל ואלקטרוניקה חשופים, ללא סיומות בשני הקצוות עם כל סוג של מחבר או מגע. המוצרים הכלולים עשויים להכיל ממספר קטן של מוליכים ועד לכמה מאות, והם כוללים כבלי מיקרופון ומכשיר, חוטי התחברות, חוטי מוליך בדיקה, כבלים קואקסיאליים, כבלים גמישים שטוחים ואחרים.