לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים43,170 תוצאות

יצרנים מוצגים
Image of Texas Instruments color logo
Image of Analog Devices color logo
Image of Mikroelektronika Logo
Image of Microchip color logo
Image of Renesas Electronics America logo
Image of NXP Semiconductor Logo

אודות לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים


מוצרי לוחות, ערכות ומתכנתים לפיתוח כוללים כלים ומכללים המשמשים למטרות פיתוח והערכה של מוצרים. לוחות הערכה מיוצרים על ידי יצרנים כדי לאפשר למשתמשים פוטנציאליים דרך נוחה לאפיין את התנהגות ההתקן בהקשר של מימוש הידוע כטוב, בעוד שלוחות וערכות פיתוח כוללים בדרך כלל מאפיינים או אביזרים נוספים שנועדו לסייע למשתמש בפיתוח מוצר משלו על בסיס התקנים מסוימים. מתכנתים ומוצרים קשורים משמשים להגדרת התצורה של מוצרים שלהם התנהגות הניתנת להתאמה על-ידי המשתמש, כגון מתנד ניתן-לתכנות או מיקרו בקר.