ממסרים

68,969 תוצאות
יצרנים מוצגים
te_connectivity_color
Image of Panasonic color logo
Image of Omron Logo
Image of Sensata Technologies logo
Image of Omron Automation Logo
Image of CIT Relay and Switch logo

אודות ממסרים


ממסרים וממתגי-זרם (Contactor‏) הם התקנים המשמשים למיתוג או לניתוק של זרם חשמלי במעגל אחד או יותר, באמצעות אות בקרה מבודד גלוונית מהמעגלים המבוקרים, כאשר תת-קבוצות שונות נתחמות בהתאם למבנה ההתקן או היישום המיועד. לעומת התקנים מסורתיים שעדיין נפוצים בשימוש ומבוססים על אלקטרומגנט כדי לפתוח או לסגור מערך של מגעי מיתוג מכניים, קיימים התקנים חדשים יותר, גם הם נפוצים, המשתמשים בטכנולוגיות מצב-מוצק, כאשר לשני הסוגים יש תכונות המתאימות עבור תנאי יישום שונים.